23.11.10

Dilin Belirsizliği (vol.2)

Şirket avukatı/işveren vekili sıfatıma rağmen alt işveren (nam-ı diğer taşeron) işçilerinin tazminatlarını almalarında gösterdiğim üstün başarıdan dolayı kendimi tebrik ediyorum.

a- "Üstün başarı"dan kasıt dava açılmasına fırsat vermeden tazminatların ödenmesinin sağlanması mıdır?  
b- Yoksa açılmış olan davanın aleyhe sonuçlanmasından mı bahsedilmektedir?
c- İşveren bu durumdan kârlı mı zararlı mı çıkmıştır?
d- Ya avukat?
e- Amaca ulaşmak için her yol mübah mıdır?
g- Doğrusu mubah mı yoksa mübah mıdır?


"Hukukçu İzleyici" akıllı işareti var mıydı aceba?

Hiç yorum yok: