17.6.10

Oğullar ve Babaları / "Ölümlerine yakın sevilir babalar"

"Çünkü her oğul babasının hayaletiyle başetmek zorunda olan bir Hamlet'tir!"

Hiç yorum yok: